Sefirot Shards

  • 英   文:
  • 评   分:
  • 类   型:网络游戏
  • 发布时间:

#Sefirot Shards截图

#Sefirot Shards简介

Sefirot Shards是一款具有RPG元素的卡牌构建游戏,充满了古典幻想的精神。构建您独特的牌组,解决Sefirot为您准备的所有谜团。

#Sefirot Shards评论

上一个

下一个 »